Etenschap

‘Een op de vijf Twentse jongeren is te zwaar’ kopte Tubantia op 9 juni naar aanleiding van de bevindingen van een onderzoek van de Twentse GGD naar overgewicht bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bovengemiddeld ten opzichte van landelijke cijfers. Uiteindelijk zullen deze jongeren worden meegenomen in de cijfers met betrekking tot de volwassen bevolking, waarvan in 2019 ondertussen 50,1% te kampen had met overgewicht. Oftewel een body mass index (BMI) van minimaal 25, een getal dat de verhouding weergeeft tussen gewicht, lengte, leeftijd en geslacht.

Op velerlei terreinen wordt gepoogd grip te krijgen op een leefstijlprobleem dat uiteindelijk een veelkoppig monster creëert. Welvaartsziekten, omgevingsproblemen als gevolg van excessief autogebruik, massaconsumptie van bijvoorbeeld vleesproducten en goedkoop vliegen, exploderende zorgkosten, enzovoorts. Het leefstijlprobleem is terug te brengen naar twee oorzaken: bewegingsarmoede en verkeerde voedingskeuze.

FOTO: ADRIAAN HELMANTEL

Een BMI van 25 is voor een serieuze sporter zoiets als een doodvonnis. Deze weet dat het lichaam het kapitaal vormt. Investeren in je lichaam leidt tot betere prestaties, meer plezier en een grotere verdiencapaciteit. Het lichaam verwaarlozen betekent op termijn werkloosheid en einde sportloopbaan. Elk lichaam functioneert het best als het met enige regelmaat fysiek belast wordt. Zintuigen en endocriene systemen worden geactiveerd, euforie en genieten zijn het gevolg. De weerstand neemt toe. Bewegen en voeding verhouden zichzelf als auto en brandstofkeuze.

Opleidingsniveau en sociale achtergrond blijken een belangrijke aanzet te vormen voor overgewicht. Het uiterst zinvolle Nationaal Preventieakkoord is gericht op het beïnvloeden van de leefstijl. Een rookvrije generatie in 2040, problematisch alcoholgebruik tegengaan en overgewicht-obesitas terugdringen. Dit laatste ondermeer toegespitst op het voedselaanbod in kantines, scholen, supermarkten, zorginstellingen en gericht op fabrikanten. In diverse gemeenten lopen pilotprogramma’s gericht op kinderen met overgewicht.

‘Betutteling!!’ wordt echter vanuit verschillende hoeken geschreeuwd. ‘We maken zelf wel uit wat we eten en drinken’. Vooralsnog resulteren deze menu’s veelal in gebakken peren die door bestuur en politiek aan de achterkant moeten worden opgeruimd. Een slimme kleuter kan zijn ouders uitleggen hoe een iPad werkt, kent later als tiener alle ins en outs van de favoriete scooter. Hoe lichaam en geest functioneren blijft voor velen onontgonnen terrein. Het spoor van achteloos weggeworpen verpakkingsafval moge als bewijs gelden.

Kennis over verantwoorde voedingskeuze, gecombineerd met bewegen leidt tot lagere maatschappelijke kosten, verminderde milieubelasting en hechtere sociale samenhang. Sporten is een vorm van sociale interactie waarbij huidskleur of religie nauwelijks een rol speelt. Wat mij betreft wordt het Preventieakkoord uitgebreid met een onderwijsparagraaf. ‘Etenschap’ zou vanaf groep 1 een plek moeten krijgen in het lesprogramma. Naast rekenen, taal, oriëntatie op wereld en kunst aandacht voor vitaliteit. Ambassadeurs tillen dit thema boven de politieke arena uit, verankeren het in de samenleving, genereren herkenbaarheid en breed draagvlak. En: geen voedselbank zonder sportbank.

Ik legde de basis van mijn sportloopbaan op mijn vierde. Met een stepje en op de drie kilometer polderweg tussen thuis en kleuterschool. Erben Wennemars was zonder het fietspad tussen Dalfsen en Zwolle nooit Wereldkampioen sprint geworden.

0 0 votes
Artikel waardering
Abonneren
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments